top of page
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo fine.jpg

PROGRAMMA TECNICO per passare al 8° Kyu

Conoscenza Tecnica:

KAMAE: GASSHO, FUDOZA, KOSEI, DOKO, SEIGAN, SUWARI

TAIHENJUTSU UKEMI KATA: MAE GAESHI: ZENPO KAITEN (MUTE) YOKO GAESHI: SOKU HO KAITEN (MUTE), OTEN USHIRO GAESHI: KOHO KAITEN (MUTE) ZENPO UKEMI: RYOTE, KATATE (DA POSIZIONE ERETTA) NAGARE: MAE, USHIRO, YOKO

HOKEN JU ROPPO: SHUKI KEN,

KIKAKU KEN,

SHISHIN KEN,

SHAKO KEN,

SOKKI KEN,

SOKUJYAKU KEN,

TAY KEN, SHIZEN KEN.

HOKU NO JUTSU:

MAE ARUKI,

YOKO ARUKI

KIHON HAPPO KATA: TORITE KIHON KATA GOHO OMOTE GYAKU DORI,

OMOTE GYAKU TSUKI,

URA GYAKU DORI,

MUSHA DORI,

GANSEKI NAGE

Conoscenza Culturale: Biografia Takamatsu Sensei e di Hatsumi Sensei,

Numeri da 11 a 20; Cosa significa Budo Taijutsu.

Comments


Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo fine.jpg
bottom of page