top of page
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo fine.jpg

PROGRAMMA TECNICO per passare al 9° Kyu

Conoscenza Tecnica:

SHIN KOKYU SANADEN


KAMAE:

ICHIMONJI, JUMONJI, HICHO, KATATE, HOKO, HIRA ICHIMONJI, SHIZEN, SEIZA.


SHI HO TEN CHI TOBI:

MAE, USHIRO, MIGI, HIDARI, TEN, CHI


TAIHENJUTSU UKEMI KATA:

MAE GAESHI: ZENPO KAITEN (RYOTE, KATATE)

YOKO GAESHI: SOKU HO KAITEN (RYOTE, KATATE)

USHIRO GAESHI: KOHO KAITEN (RYOTE, KATATE)

ZENPO UKEMI: RYOTE, KATATE (DA POSIZIONE INGINOCCHIATA)

USHIRO UKEMI: TACHI USHIRO

YOKO UKEMI: (MIKI E IDARI)


HOKEN JU ROPPO:

FUDO KEN,

KITEN KEN (URA E OMOTE),

SHITAN KEN,

SHITO KEN,

KOPPO KEN,

SHIKAN KEN,

HAPPA KEN,

SOKUYAKU KEN (ZEMPO GERI, KOHO GERI, SOKUHO GERI, TOBI GERI).


SHOSHIN GO KEI GO GYO NO KATA:

CHI NO KATA,

SUI NO KATA,

KA NO KATA,

FU NO KATA,

KU NO KATA


KIHON HAPPO KATA: KOSHI KIHON SANPO NO KATA

ICHIMONJI NO KATA,

HICHO NO KATA,

JUMONJI NO KATA


Conoscenza Culturale:

Cosa significa Bujinkan, le nove scuole della Bujinkan; Il significato di Shikin Haramitsu Daikoumiyo, numeri da 1 a 10

Comments


Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo fine.jpg
bottom of page