top of page
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo fine.jpg

PROGRAMMA TECNICO per passare al 9° Kyu

Conoscenza Tecnica:

SHIN KOKIO SANADEN

KAMAE: ICHIMONJI, JUMONJI, HICHO, KATATE, HOKO, HIRA ICHIMONJI, SHIZEN, SEIZA.

SHI HO TEN CHI TOBI: MAE, USHIRO, MIGI, HIDARI, TEN, CHI

TAIHENJUTSU UKEMI KATA: MAE GAESHI: ZENPO KAITEN (RYOTE, KATATE) YOKO GAESHI: SOKU HO KAITEN (RYOTE, KATATE) USHIRO GAESHI: KOHO KAITEN (RYOTE, KATATE) ZENPO UKEMI: RYOTE, KATATE (DA POSIZIONE INGINOCCHIATA) USHRO UKEMI: TACHI USCIRO YOKO UKEMI: (MIKI E IDARI)

HOKEN JU ROPPO: FUDO KEN,

KITEN KEN (URA E OMOTE),

SHITAN KEN,

SHITO KEN,

KOPPO KEN,

SHIKAN KEN, HAPPA KEN,

SOKUYAKU KEN (ZEMPO KERI, KOHO KERI, SOKUHO KERI, TOBI KERI).

SHOSHIN GO KEI GO GYO NO KATA: CHI NO KATA,

SUI NO KATA,

KA NO KATA,

FU NO KATA,

KU NO KATA

KIHON HAPPO KATA: KOSHI KIHON SAMPO NO KATA ICHIMONJI NO KATA,

HICHO NO KATA,

JUMONJI NO KATA

Conoscenza Culturale: Cosa significa Bujinkan, le nove scuole della Bujinkan; Il significato di Shikin Haramitsu Daykomyo, numeri da 1 a 10

Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo fine.jpg
bottom of page